nissaga d’en Bartomeu


HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA CARDELÚS DES DEL SEGLE XVI
NISSAGA D’EN BARTOMEU
recull históric d’Alfons Cardelús

 

En Bartomeu era fill de l’Anton Cardelús, paraire de la ciutat de Pàmies i de Joana (sa muller). Els dos pares moriren abans de l’any 1568. En Bartomeu era natural de Pàmies. A Olot, fou traginer i es casà dues vegades. La primera, amb ANTIGA MARÍ, soltera, d’Olot, filla de Gabriel Marí (conegut pel seu ofici de retorçador) i Margarida (sa muller). S’atorgaren capítols matrimonials davant del notari d’Olot el 24-06-1568 (A.N. reg. 168, f. 242). Antiga morí el 22-06-1573 (L. Comptes de l’any: Funeràries f. 47 v. Olot), sense deixar fills.

La segona muller d’en Bartomeu fou Elionor Mayol, amb qui es casà amb data desconeguda (probablement la núvia era d’una altra parròquia i, per tant, la cerimònia no es celebrà a Olot). Aquest matrimoni tingué, almenys, una filla, dita també Elionor (no sabem quan nasqué) i un fill, Pere (nascut el 25-12-1579, B.3, f. 222, Olot), La filla Elionor es casà amb en BENET FIGUERES, PARAIRE (fill d’Hipòlit, que ho era de Camprodon, i de Joana, segons 4-06-1609, B.4, f. 135 v.), i d’aquest matrimoni va néixer com a mínim una filla (3-05-1584, B.3, f. 281, Olot) a qui posaren així mateix el nom d’Elionor, car li fou padrina la ja esmentada àvia Elionor.

És possible que en Bartomeu i l’Elionor tinguessin més fills, ja que ella fou padrina d’altres cinc neòfits entre 1584 i 1588 a Olot. Concretament, d’Anton Gres (8-11-1584, B.3, f. 287 v.), de Joan Mayola (25-09-1585, B.3, f. 296 v.), d’en Pere Montaner (17-03-1586, B.3, f. 300 v.), d’en Cosme Caraben (13-09-1586, B. 3, f. 305) i de Francesca Iglesias (24-07-1588, B.3, f. 323). Això fa sospitar que, excepte el segon (que devia ser un nebot), tots els altres eren néts, fills d’altres filles del seu matrimoni.

Els consorts Bartomeu i Elionor moriren després de l’any 1588; i amb el seu esmentat fill Pere s’extingí a Olot aquesta branca familiar masculina. Tal vegada se n’anà definitivament a Occitània.

Altres documents parroquials:

– 21/06/1573. L. Comptes de la Comunitat de Preveres de St. Esteve d’Olot, de l’any, f. 47 v. Funeràries: extremunció d’una filla d’en Gabriel (retorçador); és la muller d’en Bartomeu Cardelús, traginer (la inscripció denomina aquest com a “Cardelo”).

– 23/06/1573. L. Comptes de la Comunitat, de l’any, f. 47 v. Funeràries: enterrament de dita filla d’en Gabriel (retorçador). Antiga Marí, filla de Gabriel Marí, casat amb Margarida.

– 9/07/1573. L. Comptes de l’any, Funeràries: f. 48 v.: comença cl trentenari de la muller d’en Cardelús (traginer).